Pro školy

Objednávání programů:

Na všechny animační programy je nutné se objednat alespoň týden předem.
Součástí vstupenky na program je po jeho skončení možnost samostatné prohlídky výstavy, ke které se daný program váže. Budete-li chtít tuto možnost využít, informujte nás prosím předem.

Minimální počet účastníků programu: 6, maximální počet účastníků: 25 (více po domluvě).

Kontakt pro objednání: atelier@gocarovagalerie.cz nebo na tel. čísle 724 130 225.

Bezbariérové programy jsou označené ikonkou 

 
Cena programu:

50 Kč/žák (pedagogický doprovod zdarma)

Roční vstupenka pro školy: 3000 Kč
Obsahuje neomezený vstup na všechny výstavy v průběhu kalendářního roku a průkaz na 10 doprovodných edukačních programů. Další průkaz na 10 doprovodných programů lze dokoupit v průběhu roku k již zakoupené vstupence za zvýhodněnou cenu 2500 Kč.


▶ Gočárova galerie v Automatických mlýnech

web_dsf3135

 

Animační programy ke stálé expozici TRANSMISE

Umění naslouchat aneb Cesta člověka

Kdo jsou lidé na obrazech a co vypovídají jejich gesta a výrazy v tváři? Ve stálé expozici Transmise se prostřednictvím sousoší L. Seefried Matějkové vydáme na imaginární cestu časem. Prozkoumáme, jak výtvarná díla zrcadlí svou dobu,
historické události i nás samotné. Navážeme rozhovory s postavami z děl K. Lhotáka., J. Čapka nebo K. Válové a vlastní kresbou je umístíme do nového kontextu.

Klíčová slova: člověk, společnost, civilismus, sociální umění, existenciální umění, dobový kontext

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ

Časová dotace: 75 až 90 minut

Klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Mezioborové vazby: dějepis, občanská výchova

 
Ticho promlouvá aneb Cesta přírody

Prostorem, který nám odjakživa nabízí místo k odpočinku, inspiraci či meditaci,  je příroda. Pojďme se vydat na procházku krajinami z obrazů: zaposloucháme se do zvuků přírody a odpočineme si mezi zelenými tóny malovaných lesů. Poznáme,
jak se v průběhu století měnila krajina na obrazech od konkrétní k abstraktní, od akademické po stylizovanou. Formy stylizace aplikujeme i ve vlastní tvorbě krajiny koláží z papíru.

Klíčová slova: krajinomalba, akademismus, avantgarda, vnitřní pojetí krajinomalby, psychohygiena, relaxace, prostorové plány, stylizace, perspektiva

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ

Časová dotace: 60 až 75 minut                                  

Klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální

Vzdělávací oblast: Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Mezioborové vazby: přírodověda, vlastivěda

-

-

Animační programy k výstavě POSTPRIZMA
20. 4.–14. 7. 2024

 Hrdinové umění

Vydáme se na dobrodružnou výpravu do výstavy současného umění nazvanou Postprizma. Budeme se dívat, povídat, prozkoumávat a objevovat myšlenky umělců, jejich přístupy i techniky. Vyzbrojeni tuhými temperovými barvami, s otevřenou myslí a statečným srdcem kreativně přistoupíme k vlastní tvorbě.

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ

Časová dotace: 60-75 min                                           

Klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, občanská,  sociální a personální

Vzdělávací oblast: Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Mezioborové vazby: vlastivěda


Odraz přítomnosti

Před vybranými díly umělců střední Evropy staneme jako před zrcadlem, které nám připomíná stopy minulosti a klade otázky o budoucnosti. Malby, sochy, kresby, instalace a fotografie nás zvou k rozhovorům i vlastní malířské tvorbě reagující na aktuální témata.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ

Časová dotace: 75-90 min                                        

Klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, občanská,  sociální a personální

Vzdělávací oblast: Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Mezioborové vazby: zeměpisStálé programy

Od zrnka k umění / interaktivní prohlídka budovy Gočárovy galerie pro školní skupiny

Není tomu tak dávno, co se budova Gočárovy galerie otřásala provozem mlýnských strojů, hlubinná sila ukrývala tuny obilných zrn a čerstvě namletá mouka zásobovala nejednu pekárnu. Během interaktivní prohlídky projdeme zrekonstruované prostory Gočárovy galerie v budově bývalých Automatických mlýnů a seznámíme se s jejich příběhem, který začal před více než 100 lety. Podíváme se, jak se mlýnice a silo proměnily do své dnešní výstavní podoby. Za příznivého počasí se pokocháme pohledem na Pardubice i areál Automatických mlýnů ze střešní terasy. Povídat si budeme i o Josefu Gočárovi a jeho vybrané stavby si návštěvníci pomocí razítek zachytí na vlastní časovou osu.

V ceně programu není návštěva a prohlídka probíhajících výstav.

Klíčová slova: Josef Gočár, Automatické mlýny, mlý

nské relikty, Gočárova galerie

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ, ZUŠ, VŠ

Časová dotace: 50 až 60 minut

Mezioborové vazby: dějepis, architektura

-

img_0776▶ Gočárova galerie v Domě U Jonáše

 

Animační programy k výstavě DANA BARTONÍČKOVÁ A MARTIN ŽÁK: WAXED
20. 3.9. 6. 2024

▸ Krása žen

Žena v díle sochařky Dany Bartoníčkové je tajemná, hluboká, s dlouhými vlasy a ozdobená vzory. Zamyslíme se, jaké ženy potkáváme ve svém životě my. Co mají společného, co je dělá krásné? Pohrajeme si s modelovací hmotou a otiskováním
vytvoříme dekorativní vzor pro ženu, kterou máme rádi.

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ

Časová dotace: 60-75 min                                       

Klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, občanská,  sociální a personální

Vzdělávací oblast: Umění a kultura, Člověk a jeho svět

Mezioborové vazby: prvouka


Dobrý den, socho

Sochařská dvojice Bartoníčková-Žák ve svých dílech zkoumá téma člověka. Jejich sochy jako by spolu rozmlouvaly. Jsou plné kontrastů, a přesto si rozumí. Tyto rozhovory rozvineme vlastním dialogem a inspirujeme se k tvorbě objektu z různých
druhů papíru. Budeme zkoumat vlastnosti papíru jako materiálu, možnosti jeho využití při tvorbě trojrozměrných děl.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ

Časová dotace: 75-90 min                                       

Klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, občanská,  sociální a personální

Vzdělávací oblast: Umění a kultura, Člověk a jeho svět,  Člověk a společnost

Mezioborové vazby: dějepis, občanská výchova, český jazykAnimační programy k výstavě NOVÝ POKUS O MAXIMÁLNÍ PŘIBLÍŽENÍ KE 3171 O 96 | INTERPRETACE (FENOMÉNU) ZÁTIŠÍ

20. 3.–9. 6. 2024

▸ Nenápadní hosté

Z obrazu jako bychom cítili vůni, na jazyku chutě, oči jsou unášeny barvami a vše vypadá tak věrně, jako živé. Ale život a pohyb obrazu chybí. Nebo snad ne? Podívejme se pozorněji! Staneme se pozorovateli a pátrači, abychom ve zdánlivě jasné malbě zátiší objevili poněkud nečekanou inspiraci z říše hmyzu. Na ni navážeme vlastní tvorbou, kde využijeme různé typy papíru a kresebných prostředků.

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ

Časová dotace: 60-75 min                                 

Klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, občanská,  sociální a personální

Vzdělávací oblast: Umění a kultura, Člověk a jeho svět,  Člověk a příroda

Mezioborové vazby: prvouka


▸ Proměny prostřeného stolu

Zátiší – trpělivé kompozice předmětů. Nehýbou se, jsou barevné, odráží nebo pohlcují světlo, vrhají stíny. Dobře slouží k poznávání základů kresby a malby. I my si zátiší vytvoříme, kresbou načrtneme a vyzkoušíme možnosti jeho obměny prostřednictvím dalších výtvarných pomůcek.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ a VŠ

Časová dotace: 75-90 min                                       

Klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální

Vzdělávací oblast: Umění a kultura, Člověk a jeho svět

Mezioborové vazby: matematika-geometrie


Animační programy k výstavě Rabbit hole (do 30. 6. 2024)

RABBIT HOLE je výstavní cyklus prezentující nejrůznější formy digitálního umění a umělecké tendence s ním spojené (digitální instalace, site-specific, videoart atd.). Rabbit Hole, králičí nora, kterou hrdinka slavného příběhu Lewise Carrolla sestupuje do magického světa divů a zázraků, je metaforou vstupu do stále se rozrůstajícího univerza současného umění, jehož drtivá část zůstává běžnému návštěvníkovi galerií doposud skryta. 

Z důvodu velikosti výstavních prostor Rabbit hole je možné navštívit jednotlivé programy pouze v maximálním počtu 15 žáků. V případě většího počtu žáků probíhá kombinace obou nabízených programů: program k výstavě se odehrává v expozici, program Říše za obrazovkou probíhá v ateliéru. Více informací rádi podáme telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

TEREZA SEVEROVÁ / PŘEČÍST ŘEKU POZPÁTKU

20. 3.–9. 6. 2024

▸ GLITCH ART – UMĚNÍ CHYBY

Chybovat je lidské a chybovat je umělecké. Zatímco ve škole za chyby dostáváme horší známky, ve světě umění jsou chyby, experiment a náhoda nutností. Jak jinak by umělec mohl získat zcela nový pohled na svět než skrze hromadu pokusů
a omylů? Fyzický obraz přeneseme do digitálního prostředí a vyzkoušíme si chyby typické pro tzv. glitch art (jedná se o formu umění využívající digitálního poškození díla k estetickým účelům). Možná se z chyb nejen poučíme, ale začneme je ve svém životě i vítat.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ

Časová dotace: 60-75 min                                        

Klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, občanská,  sociální a personální, k učení

Vzdělávací oblast: Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost,  Informační a komunikační technologie

Mezioborové vazby: občanská výchova, informatika

▸ Říše za obrazovkou

Znáte knihu Alenka v říši divů? Právě ta byla inspirací pro cyklus výstav Rabbit hole, který reflektuje témata digitalizace. Je pro nás ještě digitální prostředí pomyslnou říší divů, nebo už zcela srostlo s naší realitou? V programu si vyzkoušíme řešit situace a problémy, kterým musela postava Alenky čelit. Vytvoříme tak zcela novou adaptaci původního příběhu. Díky využití knižní předlohy a tvorby příběhu je vhodné navázat na program i v hodinách českého a anglického jazyka.

Klíčová slova: Alenka v říši divů, komunikace, fantazie

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ

Časová dotace: 90 minut

Rozvíjené kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální

Vzdělávací oblast: Umění a kultura, Člověk a jeho svět

-

Stálé programy

▸ O Jonášovi a velrybě

Reliéf s námětem Jonáše a velryby tvoří součást štukové výzdoby jedné z budov Gočárovy galerie, Domu U Jonáše. Kdo Jonáš byl a jak se přihodilo, že se ocitl až ve velrybím břiše? S tímto biblickým příběhem se nejmladší návštěvníci galerie
seznámí prostřednictvím dialogu, vyprávění, výtvarné aktivity a dramatizace.

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ

Časová dotace: 60-75 min                                        

Klíčová slova: Jonáš a velryba, bůh, příběh, mořský svět, dramatizace

Rozvíjené kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální – personální kompetence

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura

Mezioborové vazby: prvouka

 img_1314