Knihovna

Knihovna

Knihovna Gočárovy galerie je specializovanou knihovnou zaměřenou především na odbornou a populárně naučnou literaturu o výtvarném umění. Obsahuje přes 8 000 tisíc svazků – monografie umělců, slovníky, práce o jednotlivých epochách dějin umění a z velké části katalogy výstav a časopisy o umění a kultuře.
Knihovna byla od svého vzniku neveřejná, určená pouze zaměstnancům galerie, ale díky přestěhování do nových prostor se naskytla možnost otevřít ji nejenom odborníkům a studentům, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti.

Rádi vás v nové knihovně uvítáme, níže je uvedená otevírací doba
a kontakt. Vzhledem k omezenému prostoru pro studium je však vhodné se raději předem objednat.

Knihovna umožňuje pouze prezenční studium.

Od ledna 2024 otevíráme pro veřejnost.

Otevírací doba knihovny:

Každé úterý (kromě svátků): 8 - 12 a 13 - 17 hodin

V pracovní dny po předchozí domluvě 

Kontakt:

e-mail: knihovna@gocarovagalerie.cz

tel: 601 068 202

On-line katalog knihovny zde:

https://vcg.kpsys.cz