Tiskový servis

Gočárova galerie
Zámek č.p. 3 
530 00 Pardubice, tel.: 466 510 003

e-mail: info@gocarovagalerie.cz
http: www.gocarovagalerie.cz

Dům U Jonáše
Pernštýnské nám. 50
530 02 Pardubice, tel.: 466 501 897

IČO: 00085278
Číslo účtu: 3439561/0100

Zřizovací listina VČG ke stažení ZDE

Kontakt na pracovníka vztahů s veřejností:
 
Mgr. Michaela Johnová Čapková
PR pracovník, vztahy s veřejností
e-mail: 
johncapkova@gocarovagalerie.cz

tel.: +420 720 978 561