Kontakty

Gočárova galerie

Zámek č.p. 3

530 02 Pardubice
e-mail: info@gocarovagalerie.cz
datová schránka: s9exswj
http: www.gocarovagalerie.cz

IČO: 00085278
číslo účtu: 3439561/0100
Gočárovu galerii zřizuje Pardubický kraj.

Otevřeno: Út, Čt–Ne: 10.00–18.00, St: 12.00–20.00

Informace pro návštěvníky:

Dům U Jonáše

tel.: 466 501 897

email: jonas@gocarovagalerie.cz

Pernštýnské nám. 50
530 02 Pardubice

Gočárova galerie v Automatických mlýnech

tel.: 724 181 139

email: pokladna@gocarovagalerie.cz

U Mlýnů 1961
530 02 Pardubice

 

Vedení Gočárovy galerie

Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph. D.
ředitelka Gočárovy galerie, historička umění, galerijní pedagožka
e-mail: zarecka@gocarovagalerie.czOdborné oddělení

Mgr. Eliška Jedličková
vedoucí Odborného oddělení, kurátorka podsbírky obrazů, historička umění
e-mail: jedlickova@gocarovagalerie.cz
gsm: 727 903 757

Mgr. Eliška Lukešová
kurátorka podsbírky kresby a grafiky, historička umění
e-mail: burdova@gocarovagalerie.cz
gsm: 724 869 845

Mgr. Filip Jakš, Ph. D.
kurátor podsbírky plastiky, historik umění
jaks@gocarovagalerie.cz
gsm: 720 820 729

BcA. Ondřej Bouček
kurátor podsbírky fotografie, nových médií a negativů, správce depozitáře, odborný restaurátor a konzervátor
e-mail: boucek@gocarovagalerie.cz
gsm: 702 162 390

PhDr. Hana Řeháková
kurátorka, historička umění
e-mail: rehakova@gocarovagalerie.cz
gsm: 725 503 140

Mgr. Kateřina Mariánková
registrátorka, dokumentátorka, historička umění
e-mail: mariankova@gocarovagalerie.cz
gsm: 601 068 101

Mgr. Marie Kopecká
správkyně depozitáře
e-mail: kopecka@gocarovagalerie.cz

Hana Růžičková 
knihovnice
e-mail: ruzickova@gocarovagalerie.cz
gsm: 601 068 202

Vzdělávací oddělení

Mgr. Kateřina Majorová
edukátorka
e-mail: majorova@gocarovagalerie.cz
gsm: 724 130 225

Mgr. Andrea Koláčková
edukátorka
e-mail: kolackova@gocarovagalerie.cz
gsm: 724 130 225

Mgr. Hana Paulusová
edukátorka
e-mail: paulusova@gocarovagalerie.cz
gsm: 724 130 225

Bc. et Bc. Veronika Peldová
edukátorka,  grafička
e-mail: peldova@gocarovagalerie.cz

PR oddělení / Oddělení vztahů s veřejností

Mgr. Michaela Johnová Čapková
vedoucí PR oddělení, manažerka, marketing
e-mail: johncapkova@gocarovagalerie.cz
gsm: 720 978 561

Mgr. Jana Tománková
produkční
e-mail: tomankova@gocarovagalerie.cz
gsm: 724 130 288

Cecílie Kutálková
správkyně sociálních sítí, propagace
e-mail: kutalkova@gocarovagalerie.cz
gsm: 736 217 370

Michal Kudláček
fotograf
e-mail: kudlacek@gocarovagalerie.cz
gsm: 777 428 041

Grafické oddělení

Bc. Lenka Novotná
vedoucí grafického oddělení, grafička
e-mail: novotna@gocarovagalerie.cz
gsm: 601 067 841

Bc. Dana Kápičková
grafička
e-mail:  kapickova@gocarovagalerie.cz

Ekonomické oddělení

Ing. Milena Skálová Kliková
zástupkyně ředitelky, vedoucí Ekonomického oddělení, rozpočtářka, ekonomka
e-mail: klikova@gocarovagalerie.cz 
gsm.:  720 826 160

Ing. Margarita Rogoviková
hlavní účetní
e-mail: rogovikova@gocarovagalerie.cz

Mgr. Hana Šollová
mzdová účetní, personalistka
e-mail: sollova@gocarovagalerie.cz
gsm: 724 130 422

Renata Vaculíková
Pracovník spisové služby, provozní účetní
vaculikova@gocarovagalerie.cz
gsm: tel. 724 130 451

 

Technické, provozní a investiční oddělení

Ing. Pavel Bednařík
vedoucí Technického, provozního a investičního oddělení
e-mail: bednarik@gocarovagalerie.cz
gsm: 720 826 289

Jiří Hlaváček
technický pracovník
e-mail: hlavacek@gocarovagalerie.cz
gsm: 720 826 339 

Oldřich Bureš
technický pracovník
e-mail: bures@gocarovagalerie.cz
gsm: 720 829 150

 Martin Hnilica
technický pracovník
e-mail: hnilica@gocarovagalerie.cz
gsm: 720 829 200

 

Úsek pokladních a kustodů

Karina Boriová
vedoucí Úseku pokladních a kustodů
e-mail: boriova@gocarovagalerie.cz
gsm: 720 829 298